menu
nagłówek | header | image
Szanowni Państwo, Uczestnicy konferencji,

zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu regulacjami wewnętrznymi, na terenie budynków uniwersyteckich obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania i noszenia maseczki w czasie konferencji.

Organizatorzy konferencji zapewnią środki do dezynfekcji rąk.

Zaproszenie

prof. Ewa Mojs foto

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Edukacyjno-Szkoleniowej "Psychoterapia Młodych", która odbędzie się w Poznaniu w dniu 31.03.-01.04.2022 roku.

Wiemy coraz więcej o zdrowiu psychicznym dzieci, młodzieży i dorosłych niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak liczba osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego wciąż rośnie?!

Co więcej, nie zawsze interwencje w zakresie zdrowia psychicznego przynoszą oczekiwane rezultaty.

Oznacza to, że otrzymuje je tylko niewielka część dzieci i młodzieży, które potrzebują wsparcia, a wsparcie, które otrzymują, nie jest wystarczająco skuteczne.

Co ósme dziecko w wieku od 5 do 19 lat ma co najmniej jeden diagnostyczny problem zdrowia psychicznego.

Mniej niż 35% dzieci z problemami zdrowia psychicznego otrzymuje jakąkolwiek pomoc.

Celem konferencji „Psychoterapia Młodych” jest zapewnienie transformacji, jaką chcemy widzieć w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i rodziny, poprzez budowanie wiedzy i umiejętności, wykorzystując wiedzą specjalistów od neuronauki, zdrowia psychicznego, opieki społecznej i edukacji.

Jedynym sposobem rozwiązania tych problemów jest robienie wiele rzeczy inaczej i z większą uważnością.

Konferencja prezentuje najnowocześniejsze, oparte na dowodach interwencje w zakresie leczenia, edukacji i profilaktyki u dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, rodzin. Począwszy od analizy interakcji rodzic-niemowlę w terapii, zmianami rozwojowymi w terapii oraz przebiegiem i rezultatami psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin w różnych paradygmatach psychoterapeutycznych.

Celem konferencji jest: promowanie badań naukowych nad procesami i rezultatami szerokiej gamy terapii dzieci i rodzin; budowanie współpracy między specjalistami w planowaniu, dyskusji i prowadzeniu metodologicznie uzasadnionych, teoretycznie zrównoważonych i klinicznie istotnych badań dotyczących terapii dzieci i rodzin; oraz rozpowszechnianie opartej na badaniach wiedzy na temat terapii dzieci i rodzin z korzyścią dla społeczności naukowych, klinicznych i zajmujących się zdrowiem psychicznym.

Do udziału w konferencji zapraszamy psychoterapeutów, osoby szkolące się, psychologów, lekarzy i pedagogów, a także wszystkich zainteresowanych zaproponowaną problematyką.

Mamy nadzieję, że podjęta w ramach konferencji tematyka stanowić będzie znaczący wkład w rozwój i pogłębienie wiedzy z zakresu psychoterapii, a spotkanie i wymiana doświadczeń przyczyni się do większej integracji środowiska terapeutycznego w Polsce.

Zapraszamy do przesyłania propozycji referatów konferencyjnych najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.

Zapraszamy gorąco do Poznania
Prof. dr hab. Ewa Mojs

Patronat Honorowy

logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
logo UAM
JM Rektor
Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
logo PTPsych
Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak
Przewodnicząca Oddziału PTP w Poznaniu

Patronat

logo WIL

Patronat medialny

logo GWP

Organizator

  • Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej
    Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Partnerzy Konferencji

logo Fundacja Nie Widać Po Mnie logo Nordoff logo On-e logo CBT
aktualizacja: 2022-03-30