menu
nagłówek | header | image

Program

31.03.2022 (czwartek)

08.00-09.00
Rejestracja uczestników
09.00-09.45
Wykład inauguracyjny - Poczucia i intuicje jako źródło wiedzy w diagnostyce zaburzeń psychicznych
Prof. Marcin Moskalewicz
09.45-11.15
Sesja plenarna - Wprowadzenie w tematykę psychoterapii młodych
Moderator: prof. dr hab. Agnieszka Słopień
Konceptualizacja Problemu w psychoterapii dzieci i młodzieży
Agnieszka Słopień
Młodzi dorośli w kryzysie emocjonalnym okresu pandemii a system rodzinny
Grażyna Teusz
FACT: Skoncentrowana Terapia Akceptacji i Zaangażowania nie tylko dla dorosłych
Tomasz Hanć
11.15-11.30
Przerwa kawowa
11.30-13.00
Sesja tematyczna 1. Zaburzenia więzi – podejście neurorozwojowe i psychodynamiczne. Terapia
Moderator: dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska, dr n. o zdr. Iwona Palicka
Perspektywa neurorozwojowa i psychodynamiczna na gruncie praktyki psychoterapeutycznej
Paweł Górny
Między psyychoterapią a diagnozą nerorozwojową- dwie perspektywy, jeden pacjent
Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska
Wpływ zaburzeń sensomotorycznych na kształtowanie się przywiązania
Iwona Palicka
13.30-14.30
Sesja tematyczna. Terapia Traumy. Doświadczenia wczesnodziecięce
Moderator: dr n. o zdr. Maia Stanisławska-Kubiak
Terapia traumy rozwojowej w modelu opartym o doświadczenie somatyczne (na przykładzie podejścia Somatic Experiencing)
Iwona Palicka
Przemoc rówieśnicza - wielopoziomowe wsparcie dzieci zaangażowanych w bullying?
Anna Kubiak
14.30-15.30
przerwa
15.30-16.30
Sesja referatowa
Moderator: dr hab. Maria Zielińska prof. UZ
Lego based Therapy Training for Autism oraz Trening Umiejętności Społecznych we wspomaganiu kompetencji interpersonalnych dzieci i młodzieży - teoria i praktyka
Magdalena Wegner-Jezierska, Julia Jezierska
Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznegodla dzieci i młodzieży jako sposób na zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki dedykowanej dzieciom i młodzieży z trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego
Beata Trzop, Dorota Szaban
Psycho-emocjonalne problemy w okresie emerging adulthood w świetle badań empirycznych
Maria Zielińska
16.30-18.00
Sesja tematyczna - Dziecko w sytuacji choroby.
Moderator: dr n. o zdr. Maia Stanisławska-Kubiak
Diagnoza i wstępna faza leczenia w psychoterapii diady rodzic-niemowlę - analiza przypadku
Beata Granops (Fundacja Zero-Pięć)
Dziecko zdrowe i dziecko chore w rodzinie, zagrożenia dla rozwoju
Ewa Mojs
Trudności i zaburzenia seksualności dzieci i młodzieży - wyzwania w pracy psychoterapeutycznej
Monika Zielona-Jenek
18.00-18.15
Podsumowanie pierwszego dnia

01.04.2022 (piątek)

09.00-10.30
Sesja tematyczna. Diagnoza psychologiczna i medyczna oraz jej znaczenie w terapii dzieci i młodzieży
Moderator: dr Małgorzata Talarczyk
Znaczenie narracyjnego wprowadzenia diagnozy medycznej do procesu psychoterapii dzieci i młodzieży oraz rodzin
Małgorzata Talarczyk
Szukanie bezpiecznych ścieżek pod wiszącą skałą - rola diagnozy w formowaniu przymierza terapeutycznego z rodziną i młodym pacjentem
Piotr Kasprzak
Implikacje diagnozy medycznej dla psychoterapii dzieci i młodzież
Joanna Michalak
10.30-11.30
Sesja referatowa
ModeratorL dr hab. Piotr Długosz prof. UP
Kondycja psychiczna uczniów p powrocie do szkoły ze zdalnego nauczania
Piotr Długosz
Zdrowie młodzieży jako problem społeczny i jako symptom kulturowy: retrospektywa
Barbara Fatyga
11.30-11.45
Przerwa
11.45-13.15
Sesja tematyczna Problemy młodzieży. Podejście behawioralno-poznawcze i systemowe
Moderator: dr Bartosz Piasecki
Dysregulacja emocjonalna u nastolatków. Objawy i konsekwencje
Katarzyna Markowska-Regulska
(Postmodernistyczne) podejście systemowe e pracy psychoterapeutycznej z nastolatkami
Anna Kubiak
Praca terapeutyczna z nieprawidłowo rozwijającą się osobowością u nastolatków
Bartosz Piasecki
13.15-14.15
Przerwa
14.15-15.45
Sesja tematyczna: Osoby wykluczone. Terapia młodych wykluczonych. Bieda. Uzależnienie
Moderator: dr Wojciech Strzelecki, mgr Joanna Górniak
Zaniedbanie psychiczne - przyczyna czy konsekwencja wykluczenia społecznego u dzieci i adolescentów? Wewnątrzpsychiczna dynamika zaniedbania z perspektywy psychotraumatologii i psychoanalitycznej
Joanna Górniak
Muzykoterapia we wzmacnianiu procesu inkluzji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wojciech Strzelecki
15.45-16.00
Przerwa kawowa
16.00-17.00
Panel dyskusyjny. Skuteczność- efektywność psychoterapii
Moderator: dr Małgorzata Talarczyk
Zaproszeni goście: Prof. Agnieszka Słopień. Dr Cezary Żechowski, dr Iwona Palicka, prof. Tomasz Hanć, dr Rafał Antkowiak, mgr Joanna Zapała, prof. Ewa Mojs, dr Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska
17.00-17.30
Podsumowanie konferencji
aktualizacja: 2022-03-30