menu
nagłówek | header | image

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs - Przewodnicząca
 • dr Grażyna Teusz - wiceprzewodnicząca
 • dr n. med. Rafał Antkowiak
 • prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • dr hab. Piotr Długosz, prof. UP
 • prof. dr hab. Barbara Fatyga
 • mgr Joanna Górniak
 • mgr Paweł Górny
 • Beata Granops
 • dr hab. Tomasz Hanć prof. UAM
 • mgr Piotr Kasprzak
 • dr Anna Kubiak
 • dr Katarzyna Markowska-Regulska
 • mgr Joanna Michalak
 • dr hab. Marcin Moskalewicz prof. UM
 • dr n. o zdr. Iwona Palicka
 • dr Bartosz Piasecki
 • dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska
 • prof. dr hab. Agnieszka Słopień
 • dr n. o zdr. Maia Stanisławska-Kubiak
 • dr n. o zdr. Wojciech Strzelecki
 • dr hab. Dorota Szaban prof. UZ
 • dr n. med. Małgorzata Talarczyk
 • dr hab. Beata Trzop, prof. UZ
 • dr Magdalena Wegner-Jezierska
 • mgr Joanna Zapała
 • dr hab. Maria Zielińska prof. UZ
 • dr Monika Zielona-Jenek
 • dr n. med. Cezary Żechowski

Komitet Organizacyjny

 • dr n. o zdr. Maia Stanisławska-Kubiak
 • mgr Marcin Kuryłło
aktualizacja: 2022-03-30